ویدئوهای آموزشی

حرکت بدنسازی زیر بغل سیم کش لت از جلو

حرکت بدنسازی پلاور سیم کش خم

حرکت بدنسازی Around The World

حرکت بدنسازی قایقی (روئینگ)

حرکت نشر خم

ساعات فعالیت شعبات باشگاه سام فیت در تعطیلات پایان ماه صفر

شعبه الماس طبق روال عادی

شعبه صبا مال آقایان طبق روال عادی

شعبه صبا مال بانوان از ساعت 10 صبح الی 18 عصر

شعبه جمهوری آقایان از ساعت 8 صبح الی 20 شب

شعبه جمهوری بانوان از ساعت 10 صبح الی 18 عصر

شعبه شهرری از ساعت 8 صبح الی 20 شب

شعبه یافت آباد طبق روال عادی

Call Now Button